Meble na wymiar
Architektura i przygotowanie mebli na wymiar w mieszkaniu.

Zwiększenie wydajności suszarni

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy pracach doświadczalnych stosuje się regulowanie stopnia otwarcia zasuwy, gdyż całkowite jej otwarcie w jednej komorze przy niecałkowitym otwarciu zasuw w innych komorach wywoła zwiększony dopływ nośnika ciepła do komory doświadczalnej i wypaczy wyniki doświadczenia. Gdy optymalna krzywa utraty wilgoci i czas suszenia zostały ustalone, a jakość surówki doświadczalnej jest dobra, przestawia się całą suszarnię lub zespół na nową metodę pracy. Skrócenie, czasu suszenia zwiększa wydajność suszarni. Jeżeli w czasie przestawiania suszarni na nowe warunki technologiczne pracy oddział formowania nie może zaopatrzyć suszarni w nie- zbędną zwiększoną ilość surówki, wówczas na przyspieszone su- szenie przestawia się tylko jeden zespół suszarni. Zwiększenie wydajności suszarni wymaga zwiększenia ilości nośnika ciepła doprowadzanego do suszarni. Dlatego przed przestawieniem suszarni lub zespołu suszarń na przyspieszoną metodę pracy należy sprawdzić w drodze obliczeń i na podstawie danych uzyskanych w praktyce, jaką ilość paliwa można spalać w posiadanych paleniskach i jaką ilość nośnika ciepła można doprowadzić przy istniejącym systemie wentylacyjnym, oraz ustalić, czy można w tych warunkach zapewnić ciągłość pracy suszarni przy zwiększonej jej wydajności. Jeżeli wydajność palenisk i systemu wentylacyjnego jest do- stateczna, wówczas można cały zespól przestawić na przyspieszoną metodę suszenia; gdy wydajność ich jest niedostateczna, należy wyłączyć kilka komór po to, aby do pozostałych komór można było doprowadzić niezbędną ilość nośnika ciepła. Praca zespołu lub jego części odbywa się przy całkowicie otwartych zasuwach. Z początku ustala się dla całego zespołu czas suszenia równy 72 godziny, następnie przy dobrej jakości surówki czas .suszenia zmniejsza się do 60 i 48 godzin, zatrzymując się na najkrótszym czasie suszenia, przy którym otrzymuje się surówkę dobrej jakości. Dla suszarń tunelowych określenie krzywej utraty wilgoci i czasu suszenia odbywa się w takiej samej kolejności. Zalecane jest, aby temperaturę w centralnym kanale doprowadzającym utrzymywać w granicach 50-:-80°C. Przy takiej względnie niskiej temperaturze ilość nośnika ciepła będzie dostatecznie wielka, aby zapełnić tunel i zmniejszyć nierównomierność suszenia w różnych miejscach przekroju i wzdłuż tunelu. Krzywą utraty wody w suszarni tunelowej ustala się inaczej niż krzywą utraty wody w suszarni komorowej. Podczas gdy w przypadku suszarni komorowej dla ustalenia krzywej utraty wody waży się w równych odstępach czasu tę samą surówkę, w suszarni tunelowej krzywą utraty wody oznacza się na podstawie utraty wilgoci różnych sztuk surówki. W tym celu na każdy załadowywany wózek tunelowy ustawia się na górze, w środku i na dole trzy odważone sztuki surówki i wprowadza jeden wózek za drugim do tunelu suszarni. Kiedy pierwszy wózek z odważoną surówką wyjdzie z tunelu, wytacza się wózki z bałego tunelu, oznacza procent utraty wilgoci na wszystkich wózkach wzdłuż tunelu i na podstawie tych danych wykreśla. krzywą utraty wilgoci. [hasła pokrewne: ogrodon rzeszów, castorama ostrowiec, blacha cynkowo tytanowa cena]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: blacha cynkowo tytanowa cena castorama ostrowiec ogrodon rzeszów