Meble na wymiar
Architektura i przygotowanie mebli na wymiar w mieszkaniu.

Posts Tagged ‘projekty altan ogrodowych’

zasobniki buforowe nad mlynami cementu

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

W nowoczesnych cementowniach często zasobniki buforowe nad młynami cementu ustawie się w taki sposób, aby się znajdowały w zasięgu surowic magazynowych i mogły być napełnione wprost z chwytaka suwnicy bez potrzeby stosowania innych, dodatkowych urządzeń przenośnikowych. Przekrój otwartej hali magazynowej i hali krytej. Kryta hala klinkieru z estakadą Jak widać w obu przykładach przez środek hali przebiega tor kolejowy ułożony na podwyższeniu zwanym estakadą. Zastosowanie estakady umożliwia znaczne usprawnienie ,i przyspieszenie procesu rozładunku węgla, gipsu i innych materiałów sypkich, dowożonych do cementowni w wagonach samo-rozładowczych. Jeżeli dostawa do cementowni odbywa się w zwykłych wagonach otwartych, czyli tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty altan ogrodowych’

zasobniki buforowe nad mlynami cementu

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

W celu przedłużenia czasu wiązania dodaje się do cementu niewielką ilość naturalnego gipsu dwuwodnego (CaS04• 2H20), który za pomocą urządzenia dozującego wprowadza się do młyna dla wspólnego przemiału z klinkierem. Zazwyczaj dodatek gipsu w ilości około 3% ciężaru klinkieru wystarcza do przedłużenia czasu wiązania cementu do kilku nawet godzin, co w zupełności wystarcza do przygotowania i ułożenia betonu lub zaprawy. Nadmierne zwiększanie dodatku ,gipsu nie jest wskazane, wzrasta bowiem wówczas w cemencie zawartość S03, który to związek działa ujemnie na jakość cementu. Spośród innych parametrów procesu mielenia wywierających wyraźny wpływ na jakość cementu i na koszty produkcji należy wymienić: wielkość ziarn. klinkieru i gipsu podawanego do młynów, temperaturę klinkieru oraz wilgotność klinkieru i gipsu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty altan ogrodowych’

zasobniki buforowe nad mlynami cementu

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Konstrukcja i działanie młynów cementu. Do przemiału klinkieru na cement stosowane są takie same młyny jak do przemiału surowców przy suchej metodzie produkcji, Krótkie jednokomorowe kulowce zostały już całkowicie wycofane z użycia, jako agregaty przestarzałe i nieekonomiczne w eksploatacji. Jednakże zespoły dwu-maszynowe, złożone z kulowca i młyna rurowego jedno- lub dwukomorowego, można jeszcze dziś spotkać w niektórych cementowniach starszego typu. W nowoczesnych cementowniach do przemiału klinkieru stosuje się prawie wyłącznie wielokomorowe młyna litowe, pracujące w obiegu otwartym. Podstawowe elementy konstrukcyjne i zasadę działania tych maszyn omówiono w rozdziale o przemielaniu surowców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty altan ogrodowych’

zasobniki buforowe nad mlynami cementu

Posted in Uncategorized  by admin
December 21st, 2018

Firma Smidth przy dużych długościach młynów dla skrócenia rozpiętości pomiędzy podporami stosuje podparcie młyna na jednym czopie i na jednym pierścieniu ślizgowym, który zamiast na rolkach opiera się na specjalnych, samonastawnych łożyskach ślizgowych. Pod względem rodzaju napędu młyny dzielą się na: a ) młyny z napędem przez wieniec zębaty, b) młyny z napędem centralnym przez czop. Napęd przez wieniec zębaty był już opisany poprzednio, Obecnie młyny najnowszej konstrukcji otrzymują z zasady lepszy i bardziej ekonomiczny w eksploatacji napęd centralny. Zaletą napędu centralnego jest możność wyeliminowania kosztownego, ciężkiego i trudnego w montażu wieńca zębatego, przez co zmniejsza się całkowity ciężar młyna, a jednostkowe zużycie energii na przemiał zmniejsza się o około 12010. Pod względem sposobu rozładunku gotowego cementu młyny dzielą się na: a) młyny z rozładunkiem przez czop drążony b) młyny z rozładunkiem przez otwory umieszczone na obwodzie korpusu, czyli z tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries