Meble na wymiar
Architektura i przygotowanie mebli na wymiar w mieszkaniu.

Posts Tagged ‘program do wizualizacji elewacji’

SUSZENIE CEGŁY I PUSTAKÓW, WIADOMOŚCI OGOLNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Ciśnienie ogólne mieszaniny gazów równa się sumie cząstkowych ciśnień poszczególnych gazów P=P1 +P2+PS Objętość mieszaniny gazów równa się objętości każdego gazu z osobna Wilgotne powietrze atmosferyczne i gazy spalinowe w praktyce podlegają ściśle prawu Daltona, a mianowicie B=Pp+Pg gdzie: B- ciśnienie barometryczne, Pp – cząstkowe ciśnienie pary, Pg – cząstkowe ciśnienie gazu, Równanie stanu gazów doskonałych (równanie Clapeyrona) przedstawia się jak następuje: PV=nRT gdzie: P – ciśnienie gazów, kG/m2, v – objętość 1 kg gazu, m, n – ilość gazu, moli, R – stała gazowa, T – temperatura absolutna, wynosząca 273 +tDC. Powietrze i gazy spalinowe suche i wilgotne z dostateczną dokładnością spełniają warunki równania Clapeyrona (w warunkach suszenia naturalnego i sztucznego). Ciężar właściwy gazu y równa się ciężarowi 1 m3 gazu w kg przy temperaturze ODC i pod ciśnieniem 760 mm sł. Hg. Objętość właściwa gazu V równa się objętości 1 kg gazu w m3 przy temperaturze ODC i ciśnieniu 760 mm st. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do wizualizacji elewacji’

SUSZENIE CEGŁY I PUSTAKÓW, WIADOMOŚCI OGOLNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Formowanie cegły, pustaków, dachówki pasmowej, niektórych rodzajów terakoty do licowania, jak również galet do wytłaczania dachówki na prasach stemplowych kończy się cięciem wychodzącego z prasy pasma na kawałki jednakowej długości i o prawidłowym kształcie. Czynność tę wykonuje się za pomocą automatycznych lub ręcznych aparatów ucinających. Cięcie wyrobów na ręcznych aparatach wymaga od robotników dużego wysiłku, dlatego są one stosowane przeważnie w starych cegielniach lub przy małym zakresie produkcji. W miarę wprowadzania dużych pras pasmowych, produkujących ścisłe pasmo o niewysokiej wilgotności, i mechanizacji produkcji – ręczne aparaty ucinające zastępuje się automatami. Zastosowanie automatów do cięcia surówki w połączeniu z automatycznym układaniem surówki na stojaki załadowcze przyśpiesza mechanizację pracochłonnych procesów w przemyśle ceramicznym.
APARAT TYPU CM-36. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do wizualizacji elewacji’

SUSZENIE CEGŁY I PUSTAKÓW, WIADOMOŚCI OGOLNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Surówkę suszoną w suszarniach komorowych umieszcza się na ramkach, które wykonywane są z drewna. Przy zamawianiu ramek należy dokładnie wymierzyć szerokość komory i wykonać ramki o 50-60 mm krótsze od odległości między ścianami komory. Ostatnio zgłoszony został nowy sposób zamocowania ramki, który zapewnia bardziej trwałą jej budowę. SUSZARNIE TUNELOWE SUSZARNIA PRZECIWPRĄDOWA W przemyśle cegielniczym stosuje się przeciwprądowe suszarnie tunelowe. Gorące gazy lub powietrze wchodzą przez rurę z ogólnego kanału do tunelu, w którym umieszczone są wózki z surówką. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘program do wizualizacji elewacji’

SUSZENIE CEGŁY I PUSTAKÓW, WIADOMOŚCI OGOLNE

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

W części roboczej tunelu suszarni systemu Artiomkina poniżej poziomu posadzki wykonany jest szereg zagłębień. Odległość między ściankami zagłębień wzdłuż tunelu równa jest długości dwóch wózków. Strop nad tunelem ma wystające w dół występy znajdujące się ściśle na wprost środków zagłębień. Wózki przegrodzone są między sobą tarczami ściśle przylegającymi do ścianek tunelu; tarcze te na górze sięgają do występów, a na dole dotykają szyn. Gazy dopływające z kanału doprowadzającego nie mogą bezpośrednio płynąć wzdłuż przegrodzonego tarczami tunelu, zmuszone są odbywać drogę falistą podnosząc się między surówką ustawioną na jednym wózku i opuszczając między surówką ustawioną na sąsiednim wózku. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »