Meble na wymiar
Architektura i przygotowanie mebli na wymiar w mieszkaniu.

EKSPLOATACJA SUSZARŃ. PODSTAWOWE WYMAGANIA ODNOŚNIE DO EKSPLOATACJI SUSZARŃ

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy eksploatacji suszarń należy koniecznie przestrzegać ustalonych warunków suszenia surówki i utrzymywać w należytym. stanie wszystkie części suszarni. Pod ustalonymi warunkami suszenia rozumie się wszystkie warunki, przy zachowaniu których można nie naruszając kształtu i całości wyrobów wysuszyć je w najkrótszym czasie. W suszarniach tunelowych i komorowych kontroluje się i reguluje następujące parametry niezbędne dla zachowania ustalonych warunków technologicznych suszenia: l) temperaturę i ciśnienie powietrza lub gazów w kanale doprowadzającym, 2) wilgotność powietrza lub gazów (dla suszarń z recyrkulacją), 3) ilość powietrza lub gazów, 4) temperaturę powietrza lub gazów w komorze, 5) temperaturę uchodzącego powietrza lub gazów, 6) załadunek i wyładunek we właściwym czasie wózków z surówką (w suszarni tunelowej). Dla uzyskania prawidłowego przebiegu suszenia należy: 1. Zachować równomierność pracy paleniska lub nagrzewnicy. Temperaturę w palenisku utrzymywać nie mniejszą niż 900°C. Ciśnienie podmuchu pod rusztem 50-60 mm sł. H20 dla węgla podmoskiewskiego i 70-90 mm sł. H20 dla miału antracytowego. Podciśnienie (ciąg) w palenisku nie większe niż 2-2,5 mm sł. wody. 2. Regulować temperaturę nośnika ciepła wychodzącego z paleniska lub nagrzewnicy za pomocą zimnego powietrza przez odpowiednie manipulowanie zasuwami na przewodach zimnego powietrza. Temperaturę bada się za pomocą termometru umieszczonego za zasuwami. 3. Kontrolować temperaturę i ciśnienie gazów pobieranych z pieca na suszenie. Jeżeli temperatura i ciśnienie (podciśnienie) gazów piecowych ulegają znacznym zmianom należy wyregulować temperaturę gazów paleniskowych, aby temperatura mieszanki nie zmieniała się. 4. Obserwować co godzinę temperaturę i ciśnienie w kanale tłocznym, ponieważ parametry te przy określonym stopniu otwarcia zasuw ustalają ilość ciepła kierowanego do komory suszarni. Temperaturę nośnika ciepła wchodzącego do suszarni i ciśnienie w kanale tłocznym zespołu określa się odpowiednio za pomocą termometru i ciągomierza, ustawionych na początku kanału tłoczego, 5. Podtrzymywać stałe ciśnienie w kanale recyrkulacyjnym za pomocą zasuwy na rurze wylotowej, Ciśnienie mierzy się ciągomierzem ustawionym na początku kanału, gdzie mierzy się również temperaturę i wilgotność gazów odlotowych. 6. Mierzyć temperaturę w każdej komorze. Termometr ustawia się w drzwiach komory na wysokości piątej lub szóstej półki (mniej więcej na połowie wysokości komory) między trzecim .a czwartym rzędem surówki od ściany, Kulka termometru rtęciowego powinna znajdować się pomiędzy dwoma rzędami surówki. Wskazane jest stosowanie termometrów o dużym wydłużeniu, ażeby kulka termometru znajdowała się między surówkami drugiego rzędu (licząc rzędy od drzwi). Jeżeli dysponuje się przyrządem zdalaczynnym, ustawia się dajnik (punkt pomiaru) na środku długości komory. 7. Bezwzględnie przestrzegać ustalonych dla każdej komory lub grupy komór warunków regulowania zasuw, kontrolując je w drodze obserwacji temperatury w komorze. Gdy temperatura w komorze nie odpowiada temperaturze ustalonej w warunkach technologicznych, należy koniecznie sprawdzić i wyregulować temperaturę i ciśnienie w kanale tłocznym, Zmieniać warunki technologiczne przez otwarcie zasuw należy tylko wówczas, kiedy regulowanie temperatury i ciśnienia w kanale doprowadzającym nie dało pożądanych wyników. Wysokość podniesienia zasuw w każdym okresie suszenia. oznacza się odpowiednio do wymaganej zmiany temperatury, gdyż ilość gazów wchodzących do komory, a więc i temperatura w komorze zależą od stopnia otwarcia tych zasuw. 8. Przy uruchamianiu suszarni ustalić na drodze doświadczalnej wysokość podniesienia zasuw w każdym tunelu suszarni, po czym zasuwy :ustawia się w określonej pozycji. Przy normalnej pracy suszarni, kiedy temperatura i ciśnienie Y kanale tłocznym są stałe, stopień podniesienia zasuw nie ulega zmianie. Zmienia się go tylko w tym przypadku, kiedy niemożliwe jest utrzymanie w kanale doprowadzającym wymaganych parametrów gazów. 9. Doprowadzić do normy parametry nośnika cieplnego w kanale doprowadzającym, sprawdzić czas załadunku wózków, wilgotność i temperaturę surówki. Przy ustaleniu się warunków technologicznych suszenia temperatura w końcu kanału odprowadzającego suszarni tunelowej powinna być stała. Widoczne zmiany temperatury świadczą o zakłóceniu ustalonych warunków suszenia. [przypisy: mrówka działdowo, blacha cynkowa cena, up biblioteka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: blacha cynkowa cena mrówka działdowo up biblioteka